2016

  • Un any d’aprenentatges ♦  Un año de aprendizajes ♦  A year of learning

 

  • Exposicions, esdeveniments en diferents formats, publicacions i premsa ♦  Exposiciones, eventos en diversos formatos, publicaciones y prensa ♦  Exhibitions, innovative events, publications and press

 

  • Grans empreses Ikea, Mercer, Pronovias, Danone, Transit projectes…però millors professionals i persones ♦ Grandes empresas Ikea, Mercer, Pronovias, Danone, Transit Projectes…pero mejores profesionales y personas ♦ Big companies Ikea, Mercer, Pronovias, Danone, Transit projectes…but better professionals and good people

 

  • …i també universitats, associacions, fundacions, sindicats, organismes públics … amb compromisos socials ♦ …y también universidades, asociaciones, fundaciones, sindicatos, organismos públicos …con compromisos sociales  ♦ …and also universities, ONGs, foundations, unions, public bodies, … with social compromises

 

  • Ampliant la meva xarxa de professionals i creant noves idees i projectes ♦ Ampliando mi red de contactos y creando nuevas ideas y proyectos  ♦   Enlarging my professional network and creating new ideas and projects 

 

  • Gràcies a totes les persones que ho han fet possible, per la seva professionalitat i també per la seva generositat ♦  Gracias a todas las personas que lo han hecho posible, por su profesioalidad y generosidad  ♦  Thanks to all of you than make it possible, for your professionalism and generosity  

 

Bon any 2017 ♦  Feliz 2017 ♦  Happy 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *